Marketing pháp lý

Educate khách hàng trong lĩnh vực pháp lý

Nhưng với các lĩnh vực tư vấn thì ngược lại. Có rất nhiều dịch vụ chúng ta có thể ứng dụng việc educate khách hàng để “nuôi dưỡng tư duy” của khách hàng tiềm năng và dần dần chuyển hoá họ thành khách hàng trả phí. Với những dịch vụ như thế, việc tiếp cận với marketing từ góc độ “educate” khách hàng có khả năng mang lại hiệu quả về mặt lâu dài.

Xây dựng thương hiệu cá nhân luật sư – chọn kênh nào để bắt đầu?

Kỳ thực thì để xây dựng thương hiệu cá nhân, việc chọn kênh cũng là một bước cần cân nhắc nhiều. Chọn kênh nào phụ thuộc vào dịch vụ chủ chốt của anh/chị là gì, đối tượng khách hàng của anh/chị là ai, thường xuất hiện ở đâu, thế mạnh của anh chị như thế nào,… Mặc dù vậy, ở đây mình vẫn muốn note vài ý cơ bản để có thể bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân theo cách đơn giản nhất.

Đôi điều học từ P&P về xây dựng thương hiệu cá nhân luật sư

Mình để ý từ code màu trên logo (màu đỏ nâu trên logo cũ trước khi tách thành P&A và GV Lawyers), đến cách làm từng ấn phẩm về lao động, newsletters hay virtual tour trên website – những cái dù có vẻ nhỏ thôi nhưng lại mang đến bức tranh tổng thể hài hòa, làm cho thương hiệu P&P trở nên chuyên nghiệp và gần gũi với doanh nghiệp.

Scroll to Top