Giới thiệu sách

Mục này là nội dung giới thiệu các đầu sách chuyên môn hoặc kỹ năng hữu ích cho dân luật, một số bài review sách cụ thể đối với những cuốn mình đã nghiên cứu.

Review sách Practical Commercial Precedents Vol. 2

Review sách Practical Commercial Precedents (Vol. 2)

Nhìn chung, các form hợp đồng viết theo phong cách của các luật gia anh thế hệ cũ, số lượng các điều khoản không nhiều nhưng bên trong mỗi điều khoản cấu trúc giao dịch chia ra nhiều trường hợp rất chặt chẽ – tức là, cách ràng buộc các nghĩa vụ commercial rất chặt chẽ (được chia ra làm nhiều trường hợp khác nhau). Mình nghĩ đây là điểm rất đáng học hỏi khi nghiên cứu các Precedents này.

Sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư

Review sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư

Hơn năm trăm trang giấy như sự đúc kết và cô đọng một quá trình dài đầy trải nghiệm và kinh nghiệm của một người luật sư đã theo nghề kiên định suốt từ những năm tháng mà nghề luật sư chưa phải là cái nghề gắn với hai từ phát triển. Có lẽ bởi vậy mà khi đọc cuốn sách này, mình không hề thấy sự khô khan hay cứng nhắc như cách mà những cuốn sách chuyên ngành hay được gắn mác…

Scroll to Top