Sinh viên luật

Một số bài viết chia sẻ phương pháp học tập, ôn thi và những điều mà mình ước rằng mình có thể biết, có thể làm từ khi còn là sinh viên trên giảng đường trường luật.