Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bộ CV và Cover Letter ngành luật.

Bạn vui lòng kiểm tra email và nhấn vào đường link xác nhận trong email giúp mình nhé. Việc xác nhận này là để tránh spam và robot.

Sau khi bạn ấn vào link xác nhận, bạn sẽ nhận được email kèm link tải bộ tài liệu từ mình. Nếu không thấy email từ mình, bạn vui lòng kiểm tra mục Spam, Quảng cáo và Mạng xã hội nhé!

Cảm ơn bạn.